RIBZ wordt RIKZ.Z met de nadruk op zorg voor Kwaliteit.

Na 25 jaar bestaan als de erkende vereniging voor het vak Niet-Confessionele Zedenleer, heeft UVV/deMens.Nu de beslissing genomen om de RIBZ van een nieuw élan te voorzien en per 1 januari 2019 de inspectie & begeleiding van het vak NCZ te laten verdergaan onder een nieuwe vzw-structuur.

De officiële opvolger van de RIBZ, bekrachtigd door het ministerieel besluit d.d. 24/12/18, kreeg de benaming de ‘Raad voor Inspectie & Kwaliteitszorg niet-confessionele Zedenleer’, afgekort als RIKZ.Z. vzw. De RIKZ.Z zal in opvolging van de RIBZ voortaan instaan voor de opdrachten, hem toegekend op basis van het decreet betreffende de Inspectie & Begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken van december 1993 (en het regelgevend kader dat op dit decreet verder bouwt).

De aanwezigheid van de letterteken K (ter vervanging van de B) beklemtoont de kernbetrachting van de nieuwe vereniging, namelijk het verder en breder inzetten op Kwaliteit van het vak NCZ.

De RIKZ.Z zal in de eerstkomende maanden volop inzetten op een verbreding en verdieping van de ondersteuning en begeleiding van de leraren NCZ.

Daartoe wordt de vereniging met een bijzondere structuur toegerust en komen er initiatieven op het vlak van logistieke ondersteuning en de betrokkenheid van leerkrachten en leerlingen NCZ, bij de inhoudelijke en methodologische aansturing van het vak.

Op deze website zal u hieromtrent op gerichte tijdstippen meer kunnen vernemen.