Opiniestuk: De brugfuncties van de levensbeschouwelijke vakken (Mark Saey)

Recent verscheen van de hand van Mark Saey het artikel ‘De brugfuncties van de levensbeschouwelijke vakken’, als antwoord op het algemeen bekende LEF-voorstel van Patrick Loobuyck. Volgens Mark Saey biedt het levensbeschouwelijk onderricht in Vlaanderen zoals het zich in de laatste jaren ontwikkelt, mooie kansen voor het vakoverschrijdende projectonderwijs dat nodig is voor wereldburgerschap op de brede school.

Mark Saey is lector wereldburgerschap en niet-confessionele zedenleer aan de AP Hogeschool, projectbegeleider bij de Cel Actief Burgerschap van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, en coördinator van de Burgerschap Olympiade.

Je kan hier het volledige opiniestuk lezen (PDF)

Meer info over de wedstrijd vind je op www.burgerschapolympiade.be