Wijziging in inspectiecorps NCZ per 1 september 2019

Als gevolg van de pensionering van mevrouw Martine Konings en de heer Frank Stappaerts, respectievelijk inspecteur-adviseur NCZ Lager Onderwijs en inspecteur-adviseur NCZ Secundair Onderwijs, graag uw aandacht voor de volgende wijzigingen per 1 september 2019 binnen het inspectieteam NCZ :

De heer Jan Van Vaek, inspecteur-adviseur Secundair Onderwijs, volgt Frank Stappaerts op als inspecteur coördinator;

Mevrouw Inge Vrijdags volgt Martine Konings op als inspecteur-adviseur Lager Onderwijs;

De heer Janik Van der Borgt volgt Frank Stappaerts op als inspecteur-adviseur Secundair Onderwijs.

De opvolging wordt tijdelijk ingevuld tot de aanstellingsprocedure van de RIKZ.Z (een actualisering van de huidig bestaande procedure) is afgerond.

Inspecteur-adviseur Lager Onderwijs, Inge Vrijdags neemt het volledige ambtsgebied over van de uittredend inspecteur-adviseur Martine Konings. In de verdeling van de ambtsgebieden voor het Secundair Onderwijs zal vanaf 1 september 2019 een wijziging van kracht gaan. Voor de gewijzigde verdeling van de ambtsgebieden van de inspectieleden voor het Secundair Onderwijs zie : contactgegevens.

Het bestuur van de RIKZ.Z wil hierbij Martine en Frank uitdrukkelijk bedanken voor hun jarenlange inzet voor het vak NCZ. Onze oprechte waardering voor Martine als een spilfiguur in de redactie van het succesvol vakdidactisch tijdschrift NCZ voor het Lager Onderwijs Samenspel, voor haar inzet – samen met Frank – in het bestuur van European Humanist Professionals binnen de European Humanistic Federation voor de promotie van het vak en leraarschap NCZ. Tevens oprechte dank en waardering voor Frank als secretaris van de Erkende Instanties & Vereniging van de levensbeschouwelijke vakken, zijn actieve betrokkenheid met de georganiseerde vrijzinnigheid in Vlaanderen (en BHG) en het plichtsbewust opnemen van zijn functie als inspecteur-coördinator.
Wij wensen Martine en Frank, nog veel mooie en gelukkige jaren toe met hun partner en naasten.

Aan hun opvolgers, Inge, Jan en Janik, veel voldoening schenkende ervaringen en stimulerende contacten toegewenst met het opnemen van de inspectieambten NCZ.