Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 over onderwijs

Wil je weten welke voornemens en maatregelen de Vlaamse regering in haar regeerakkoord heeft opgenomen voor het Vlaams onderwijs, hier vind je het hoofdstuk over onderwijs.

Onder de hoofding ‘Kwaliteit’ (pagina 6) en ‘Leerkrachten’ (pagina 12) –  wordt een maatregel gestipuleerd met betrekking tot de levensbeschouwelijke vakken en hun leerkrachten.

De maatregel die aan het Gemeenschapsonderwijs, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de mogelijkheid biedt om in de derde graad van het secundair, van de twee lesuren levensbeschouwing, 1 uur interlevensbeschouwelijke dialoog te voorzien, dient voor de RIKZ.Z verder uitgeklaard te worden.

Daarvoor zal de RIKZ.Z het gesprek aangaan met het GO!. Van zodra we hieromtrent meer duidelijkheid hebben, kom je op deze pagina meer te weten.