Maatregelen vrijzinnige feesten n.a.v. het corona-virus

Aansluitend bij de adviezen van de overheid en meer bepaald ook de richtlijnen van het Departement Onderwijs, adviseren het Humanistisch Verbond en deMens.nu voor een definitief uitstel van alle vrijzinnige feesten dit voorjaar. Rekening houdende met de bestaande maatregelen die door de overheid werden genomen, om de onzekerheid bij de organisatoren weg te nemen en vooral omwille van de bekommernis voor de gezondheid van onze kinderen en van ons allen lijkt ons dit de enige verstandige oplossing.

Wij beseffen allemaal dat dit voor velen – in de eerste plaats de kinderen, maar ook de ouders en familieleden en de vele organiserende vrijwilligers – een grote teleurstelling is, maar het zou onverantwoord zijn om de komende maanden onnodige risico’s te nemen door mensen in groepsverband te laten samenkomen (wat trouwens ook verboden is).

Met het Humanistisch Verbond en deMens.nu onderzoeken we verder op welke manier we de feestelingen die dit voorjaar uit de boot vallen volgend schooljaar opnieuw kunnen laten aansluiten en ook wat we na de zomer (als de crisis hopelijk bedwongen is) alsnog kunnen aanbieden aan onze 12-jarigen die immers het nieuwe schooljaar in een andere schoolomgeving zullen terechtkomen. Er wordt ook nagedacht over de mogelijkheid om nog op kortere termijn een ‘virtueel alternatief’ voor de feesten te ontwikkelen.