Richtlijnen en afspraken voor leraren NCZ

Onder de huidige omstandigheden is het mogelijk dat in bepaalde scholen niet alle lestijden levensbeschouwelijke vakken ingericht kunnen worden. De RIKZ.Z staat, samen met de organisatoren van de andere levensbeschouwelijke vakken, voor een proportioneel aanbod van de levensbeschouwelijke vakken op dezelfde wijze als alle andere algemene vakken. Wij rekenen op de flexibiliteit van de leerkrachten NCZ. Leg in de verdere lockdown-periode accenten die relevant zijn voor deze periode. Kies de groeimomenten voor de leerlingen eruit. Hanteer het principe ‘nice to know’ en ‘need to know’ om keuzes te maken voor leerstof die noodzakelijk is.

Bij het digitaal aanbieden van nieuwe leerstof (pre-teaching) …
– Houd je aan de richtlijnen van de overheid en volg de afspraken binnen je school op.
– Sluit aan bij het digitale platform van de school.
– Bekijk ook de websites van de vrijzinnig humanistische levensbeschouwelijke gemeenschap. Digitale leermiddelen kunnen nu meer en gerichter worden ingezet. Er kan ook gewerkt worden met lespakketten.

Elke school heeft haar eigenheid. Elke klas is anders en elke leraar is uniek. Wij rekenen op jullie professionaliteit, op een planmatige aanpak waarbij je – met het leerplan als ondersteunend instrument ook in deze bijzondere context – de levensbeschouwelijke dialoog met en groei van leerlingen centraal plaatst.
Dank voor je creativiteit en je betrokkenheid in deze bijzondere periode!
Weet dat de inspecteurs-adviseurs jullie graag met raad en daad bijstaan in de keuzes die voorliggen. Aarzel niet om met hen contact op te nemen voor je (praktische) vragen.
Samen kunnen wij veel betekenen voor de leerlingen die ons zijn toevertrouwd.

Wij danken jullie bij voorbaat voor jullie inzet en flexibele samenwerking met collega’s en scholen.