Het nieuwe digitale ondersteuningsplatform NCZ gaat online

Op 1 september gaan we opnieuw een hoogst ongewoon schooljaar in. Met voortdurende afwegingen en richtlijnen om een goed evenwicht te vinden tussen veilig naar school en voor de klas, en het aanbieden van kwalitatief onderwijs. Het staat alleszins vast : het wordt een schooljaar met verschillende scenario’s.

Voor de RIKZ.Z en de inspectie NCZ mag het voor de leerkracht NCZ zeker geen periode zijn met een overheersend gevoel van op jezelf aangewezen te zijn. 

De inspectie NCZ zal ook dit schooljaar aan het werk gaan met padlet en vanuit de RIKZ.Z wordt gezorgd voor iets wat reeds als eerste prioriteit stond ingeschreven van bij de oprichting : een overkoepelend digitaal ondersteuningsplatform voor alle leerkrachten NCZ.

Het werd nczedenleer.be in een volledig nieuwe en ruimere jas; het nieuwe portaal voor alles wat betrekking heeft op het vak zedenleer.

Het platform heeft verschillende functionele onderdelen die de leerkracht NCZ helpt ondersteunen bij het aanmaken en voorbereiden van lesmateriaal, het voorbereiden van vrijzinnig feesten, het beheer van abonnementen van vrijzinnige verenigingen ter ondersteuning van de klaspraktijk, een eigen ruimte voor het beheer van je voornaamste documenten en nog meer.

We menen dat het platform de leerkracht NCZ, zowel individueel als gezamenlijk als (lerende) gemeenschap, zal versterken bij de uitoefening van het ambt. 

Alle functies zullen de komende maanden verder worden uitgewerkt. Daarbij rekenen we ook op jouw steun. Maak een account aan op het platform, laat je inspireren en inspireer zelf je collega’s door alvast je beste lesmateriaal op te laden!

Meer info, opmerkingen en suggesties : mail naar info@rikz.be.

Nczedenleer.be is de opvolger van het oude gelijknamige portaal NCZ en na verloop van tijd het platform van WLE-DigiMores (uitdovend maar nog steeds beschikbaar voor haar gebruikers).