Aanleg werfreserve voor het ambt inspecteur-adviseur NCZ (verder toegelicht)

De RIKZ.Z legt een werfreserve aan voor de inspectieambten NCZ voor de verschillende onderwijsniveaus. 

Op 4 februari verscheen in het Belgisch Staatsblad de oproep tot kandidatuurstelling.

De gepubliceerde oproep vindt u hier terug.

Let : uiterlijke datum voor kandidatuurstelling werd oorspronkelijk vastgelegd op donderdag 25 februari, maar wordt verlegd naar woensdag 3 maart (!) 

De (eliminerende) proeven die voorafgaan aan het onderhoud met de adviescommissie (die het bestuursorgaan van de RIKZ.Z adviseert bij de selectie) zullen plaatsvinden op : 

  • zaterdag 13 maart, voor de juridisch-technische proeven 
  • afhankelijk van het aantal kandidaten worden voor de assessmentcenters drie datums voorzien : woensdag 17 maart, vrijdag 19 maart en maandag 29 maart.   

Bij de aangetekende kandidatuurstelling wordt een persoonlijk dossier gevoegd, waarbij de volgende gegevens worden verwacht :

  • Een curriculum vitae, met opgave van alle diensten in en buiten het onderwijs
  • Een kopie van diploma’s en getuigschriften
  • Een kopie van het recentste ondertekende verslag van de inspecteur-adviseur NCZ als bijdrage aan de evaluatie
  • Een kopie van het recentste ondertekende evaluatieverslag van de directeur(s)
  • Een kopie van de elektronische identiteitskaart (recto/verso);
  • Een uittreksel van het strafregister dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgeleverd.

Voor de stukken die niet tijdig (d.i. uiterlijk op 3 maart) kunnen worden aangeleverd, kan in het dossier een bewijsstuk van aanvraag worden toegevoegd (cf. het mailbericht waarin het stuk wordt aangevraagd). Van zodra het uitblijvend stuk werd ontvangen, kan het via mail of gewone post worden nagestuurd aan het secretariaat van de RIKZ.Z. 

Met verdere vragen  kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de RIKZ.Z : 03/239 28 39 – info@rikz.be