Officieel samenwerkingsakkoord LBV met Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen ondertekende met
de erkende instanties en vereniging van alle LBV (EI&V) een gezamenlijke engagementsverklaring in het kader van de Interlevensbeschouwelijke Competenties (ILC’s) en de realisatie van burgerschapscompetenties.

Hiermee wordt de samenwerking officieel erkend en verankerd.

Vind hier de volledige tekst van het betreffend afsprakenkader én de toespraak van de voorzitter van de EI&V, Maurice van Stiphout.

De RIKZ.Z dankt van harte iedereen die aan de totstandkoming van de afsprakennota heeft bijdragen : in het bijzonder de projectmanager actief burgerschap van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Jeroen Lauwers, de inspecteurs-adviseurs en leerkrachten LBV, waaronder Ann Verlinden. Hartelijke dank en een succesvolle verdere samenwerking.