Het GO! zet in op interlevensbeschouwelijke dialoog

In de derde graad secundair van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt stapsgewijs overgeschakeld naar een andere invulling van de twee uur levensbeschouwelijke vakken (LBV). één uur levensbeschouwing wordt nu door de verschillende levensbeschouwelijke vakken samen ingevuld met interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) gekoppeld aan de nieuwe eindtermen burgerschap.

Vandaag krijgen leerlingen twee uur levensbeschouwing per week. In het GO! kiezen ze voor één van de zes erkende godsdiensten of voor niet-confessionele zedenleer. Maar het Vlaams regeerakkoord voorziet voor het GO! de mogelijkheid om “in de derde graad van het secundair onderwijs over te schakelen van twee uur levensbeschouwing naar een uur levensbeschouwing en een uur interlevensbeschouwelijke dialoog”.

Dit wordt nu door het GO! en de Erkende Instanties & Vereniging (EI&V, de organisaties die instaan voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking van de levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs) in de praktijk gebracht. Eén van de twee uren levensbeschouwing in de derde graad van het secundair onderwijs wordt ingevuld met de interlevensbeschouwelijke dialoog en dit binnen het decretale kader  van de levensbeschouwelijke vakken. De EI&V werkten twee leerplannen uit, met de ondersteuning van het GO! voor de koppeling met de burgerschapscompetenties. Een voor arbeidsmarktgerichte opleidingen en een voor doorstroomgerichte en dubbele finaliteit opleidingen. Concreet zal de helft van de lesuren van de levensbeschouwelijke vakken besteed worden aan de interlevensbeschouwelijke dialoog, waarin ook eindtermen burgerschap worden ingeoefend. De leraren van de levensbeschouwelijke vakken zullen daarvoor in co-teaching samenwerken en de klasgroepen worden gemengd. Het GO! en EI&V voorzien nascholing voor de leerkrachten en zetten lerende netwerken op over de scholen heen.

De interlevensbeschouwelijke dialoog wordt stapsgewijs doorgevoerd, zodat die ook samenvalt met de modernisering in de derde graad van het SO. Volgend schooljaar 2021-2022 start men met een pilootproject in zes scholen van twee scholengroepen. In 2023-2024, wanneer ook de modernisering van start gaat in de derde graad en samen met de invoering van de nieuwe eindtermen burgerschap, wordt de interlevensbeschouwelijke dialoog breed uitgerold in het GO!.

Lees het volledig bericht op de website van het GO!