Groeien in redenen en overtuigen? BATOET, jij kan dat!

BATOET is de jongste creatie van dr. Jan De Maeyer die al meerdere malen zijn expertise heeft verleend aan de ondersteuning en begeleiding van het vak en de leraren NCZ. Het spel covert alle themavelden van het leerplan NCZ en biedt een veelheid aan werkvormen aan. Daardoor is het spel niet alleen een ideaal intermezzo in de les NCZ met een bijzonder rijk pallet aan leerkansen, maar biedt het ook steeds een inspiratiebron bij de voorbereiding van je les.

Het spel is bestemd voor 12 tot 18 jarigen en helpt een aantal cruciale vaardigheden ontwikkelen die te maken hebben met kritisch denken en retorisch vermogen. Aan leerlingen wordt gevraagd om in het bijzijn van anderen te spreken. Zij worden aangemoedigd om hun gedachten en hun argumentatie te uiten op een heldere wijze (hulpvragen daarbij zijn ‘welke woorden gebruik ik?’‘hoe bouw ik mijn zinnen op?’‘is wat ik vertel logisch en samenhangend?’‘hoe reageer ik op kritische opmerkingen van de anderen?’). Het spel bevat 56 opdrachten, opgedeeld in drie leeftijdsgebonden categorieën, die via een QR-code ‘on line’ worden geraadpleegd.

Doordat de opdrachten van een QR-code zijn voorzien, kunnen ze voortdurend aangepast en aangevuld worden. Het spel groeit dus gestaag en kan zelfs voor bepaalde onderwerpen geactualiseerd worden. Inbreng van derden wordt geapprecieerd en kan elektronisch via de spelwebsite.

Het spel BATOET is steeds te verkrijgen via deze bestelbon. De aankoopprijs bedraagt € 7,5 (incl. € 2,5 verzendkosten) of € 5 bij afhaling in het huisvandeMens naar keuze.

Bronnen :

https://www.denkpalet.be

https://janpieterdemaeyer.wixsite.com/batoet/contact

https://janpieterdemaeyer.wixsite.com/batoet/did-en-meth-tips