DiscriME, speel en leer meer over discriminatie

Wil je ‘discriminatie’ aanbrengen in de klas met alle daaraan gekoppelde facetten zoals stereotypering, polarisering, uitsluiting en andere achterliggende mechanismen, dan voorziet ‘DiscriME’, het nieuwe educatieve spel van de RIKZ.Z, een ideale tool om het thema op een speelse wijze te behandelen.

‘DiscriMe. (on)rechtvaardigheid is geen toeval’, is ontwikkeld voor de derde graad van het secundair onderwijs en kan eventueel ook gespeeld worden met 14-jarigen. Het spel past perfect binnen het themaveld ‘Samenleven, Democratie en Burgerschap‘ en heeft vele raakvlakken met de themavelden ‘Een waaier van Levensbeschouwingen, Identiteit in Dialoog‘ en ‘Economie‘.

‘DiscriMe’ was oorspronkelijk een bachelorproef van collega Marcela Caldas Dahas in de lerarenopleiding NCZ. De RIKZ.Z en de inspectie NCZ verfijnden samen met Marcela de instructies en de opgaven.

Wil je meer weten over het spel, dan kan je via deze link de handleiding doornemen.

Het spel kost € 95 en kan je bestellen via dit bestelformulier.

‘DiscriMe’ kwam tot stand met de financiële steun van UVV/deMens.nu.