Personeelswissel Inspectieteam NCZ

Vanaf 1 september verandert er heel wat binnen het inspectieteam NCZ, zowel voor het basis- als voor het secundair onderwijs.

Een grote leegte wordt achtergelaten door het vertrek van drie van onze inspectieleden wegens pensioen.

Marlene Stevens verlaat het werkveld NCZ in het Basisonderwijs en in het Secundair onderwijs leggen Luc Meys en Jan Van Vaek het ambt neer.

Alle drie hebben elk op hun eigen manier een onmiskenbare, blijvende stempel gedrukt op de ondersteuning en kwaliteitsborging van het vak NCZ.

Marlene wat betreft het vaktijdschrift ‘Samenspel’, Luc wat betreft het vaktijdschrift ‘Prik’, Jan voor wat betreft zijn participatie aan het beleidsvoorbereidend werk binnen de RIKZ.Z, als inspecteur-adviseur coördinator en vanuit zijn verleden en coördinerende functie binnen de lerarenopleidingen NCZ.

Wij zijn hen allen dankbaar voor hun tomeloze inzet en de jarenlange samenwerking.

Gelukkig blijft de achtergelaten leegte niet lang ongevuld, want voortaan wordt het inspectieteam NCZ versterkt met drie nieuwe (en minder nieuwe of meer bekende) leden:

Els Hoogstoel in opvolging van Marlene Stevens,

Thomas Selis in opvolging van Luc Meys,

Stefan Deldime in opvolging van Jan Van Vaek.

Omdat de opvolging voor het secundair onderwijs, een bijna volledige personeelswissel met zich meebrengt, werd de verdeling van de ambtsgebieden, samen met de nieuwe krachten herbekeken en gewijzigd.

De nieuwe verdeling van de ambtsgebieden voor het secundair onderwijs vinden jullie terug op de website van de RIKZ.Z.

Inspecteur-adviseur Thierry Vervoort zal in de voetsporen treden van Jan Van Vaek als inspecteur-adviseur coördinator.

De RIKZ.Z wenst de nieuwe inspectieleden veel succes toe en aan Thierry ook veel geluk met zijn nieuwe, bijkomende functie van inspecteur-adviseur coördinator van het inspectieteam NCZ.