LBV, kansen voor ontwikkeling en democratie

Levensbeschouwelijke samenwerking streven we niet alleen na binnen het officieel onderwijs. De erkende instanties van de godsdienstige levensbeschouwelijke vakken – zo ook de erkende vereniging voor het levensbeschouwelijk vrijzinnig humanistisch vak NCZ, de RIKZ.Z – engageren zich al vele jaren voor een gezamenlijk overleg over het beleid en de werking van de levensbeschouwelijke vakken. Dit gebeurt op een structurele manier binnen het samenwerkingsverband, de EI&V, de Erkende Instanties & Vereniging. Vanuit de EI&V worden gezamenlijke initiatieven ontwikkeld, zoals (in iedere legislatuur) het opstellen van een gezamenlijk verkiezingsmemorandum. Dat voor de verkiezingen in juni 2024 werd alvast in mei rondgestuurd naar de politieke verantwoordelijken. De volledige tekst vinden jullie hier.