ILD in de pers

Dinsdag 12 december vond een officieel voorstellingsmoment van de ILD-aanpak plaats met Minister Ben Weyts en Afgevaardigd bestuurder van het GO! Koen Pelleriaux in het Atheneum van Heist-op-den-Berg, ook leden van EI&V en inspectieteams LBV waren aanwezig.

Leerlingen van de derde graad hielden een interactieve infobeurs over levensbeschouwelijke organisaties en verenigingen. Ook de pers werd uitgenodigd voor het evenement.

De dagen nadien verschenen jammer genoeg enkele berichten in de media met een opstapeling van foutieve gegevens.

We vinden het daarom belangrijk te verwijzen naar de geheel accurate berichtgeving vanuit het GO!, die jullie kunnen nagaan via de volgende links: het GO!-persberichtartikel van teamcoördinator Jan Fransen en het ILD-aankondigingsbericht van juni 2021.

Alle scholengroepen van het GO! gaan vanaf volgend schooljaar aan de slag met een nieuwe invulling van de twee uur levensbeschouwelijke vakken in de 3e graad van het secundair onderwijs. Leerlingen krijgen één uur levensbeschouwing en één uur ‘interlevensbeschouwelijke dialoog’, beide uren binnen het kader van de levensbeschouwelijke vakken. Voor het tweede uur zitten de leerlingen hoofdzakelijk samen en is er een apart leerplan waarin burgerschapscompetenties worden gekoppeld aan ILC. Deze aanpak steunt op een gedragen protocolakkoord tussen het GO! en de verantwoordelijken van de LBV. Een recent artikel in de Standaard verbindt aan deze invulling van ILD een verwijzing naar een wijdverbreid ongenoegen onder de directeurs in het officieel onderwijs (‘negen op de tien’) over het aanbod LBV.

Op basis van ons onderzoek stellen we vast dat aan de bevindingen uit de bewuste bevraging onverantwoord veel zeggingskracht wordt gegeven. Een bijzonder ongelukkige verwijzing dus en een jammerlijke boodschap voor alle geëngageerde leerkrachten in het veld.   

Wij onthouden vooral de mooie prestatie van de leerlingen uit het Atheneum Heist (op-en-berg) en danken de betrokken leerlingen en leerkrachten LBV, de enthousiaste directeur van de school en de organisatoren vanuit de inspectie LBV en het GO!