Attesten

Voor het bekomen van een attest neemt u best contact op met de bevoegde inspecteur-adviseur voor uw provincie en het niveau waarin u les geeft.

Vanaf 1 september 2020 gelden de voorwaarden in dit schema voor het uitreiken van een attest ‘ander’ en ‘voldoend geacht’.