ILD in de pers

Dinsdag 12 december vond een officieel voorstellingsmoment van de ILD-aanpak plaats met Minister Ben Weyts en Afgevaardigd bestuurder van het GO! Koen Pelleriaux in het Atheneum van Heist-op-den-Berg, ook leden van EI&V en inspectieteams LBV waren aanwezig. Leerlingen van de derde graad hielden een interactieve infobeurs over levensbeschouwelijke organisaties en verenigingen. Ook de pers werd uitgenodigd voor het evenement. De dagen nadien verschenen jammer genoeg … Lees verder ILD in de pers

LBV, kansen voor ontwikkeling en democratie

Levensbeschouwelijke samenwerking streven we niet alleen na binnen het officieel onderwijs. De erkende instanties van de godsdienstige levensbeschouwelijke vakken – zo ook de erkende vereniging voor het levensbeschouwelijk vrijzinnig humanistisch vak NCZ, de RIKZ.Z – engageren zich al vele jaren voor een gezamenlijk overleg over het beleid en de werking van de levensbeschouwelijke vakken. Dit gebeurt op een structurele manier binnen het samenwerkingsverband, de EI&V, … Lees verder LBV, kansen voor ontwikkeling en democratie

Personeelswissel Inspectieteam NCZ

Vanaf 1 september verandert er heel wat binnen het inspectieteam NCZ, zowel voor het basis- als voor het secundair onderwijs. Een grote leegte wordt achtergelaten door het vertrek van drie van onze inspectieleden wegens pensioen. Marlene Stevens verlaat het werkveld NCZ in het Basisonderwijs en in het Secundair onderwijs leggen Luc Meys en Jan Van Vaek het ambt neer. Alle drie hebben elk op hun … Lees verder Personeelswissel Inspectieteam NCZ

DiscriME, speel en leer meer over discriminatie

Wil je ‘discriminatie’ aanbrengen in de klas met alle daaraan gekoppelde facetten zoals stereotypering, polarisering, uitsluiting en andere achterliggende mechanismen, dan voorziet ‘DiscriME’, het nieuwe educatieve spel van de RIKZ.Z, een ideale tool om het thema op een speelse wijze te behandelen. ‘DiscriMe. (on)rechtvaardigheid is geen toeval’, is ontwikkeld voor de derde graad van het secundair onderwijs en kan eventueel ook gespeeld worden met 14-jarigen. … Lees verder DiscriME, speel en leer meer over discriminatie

Groeien in redenen en overtuigen? BATOET, jij kan dat!

BATOET is de jongste creatie van dr. Jan De Maeyer die al meerdere malen zijn expertise heeft verleend aan de ondersteuning en begeleiding van het vak en de leraren NCZ. Het spel covert alle themavelden van het leerplan NCZ en biedt een veelheid aan werkvormen aan. Daardoor is het spel niet alleen een ideaal intermezzo in de les NCZ met een bijzonder rijk pallet aan … Lees verder Groeien in redenen en overtuigen? BATOET, jij kan dat!

Het GO! zet in op interlevensbeschouwelijke dialoog

In de derde graad secundair van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt stapsgewijs overgeschakeld naar een andere invulling van de twee uur levensbeschouwelijke vakken (LBV). één uur levensbeschouwing wordt nu door de verschillende levensbeschouwelijke vakken samen ingevuld met interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) gekoppeld aan de nieuwe eindtermen burgerschap. Vandaag krijgen leerlingen twee uur levensbeschouwing per week. In het GO! kiezen ze voor één van … Lees verder Het GO! zet in op interlevensbeschouwelijke dialoog

Officieel samenwerkingsakkoord LBV met Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen ondertekende metde erkende instanties en vereniging van alle LBV (EI&V) een gezamenlijke engagementsverklaring in het kader van de Interlevensbeschouwelijke Competenties (ILC’s) en de realisatie van burgerschapscompetenties. Hiermee wordt de samenwerking officieel erkend en verankerd. Vind hier de volledige tekst van het betreffend afsprakenkader én de toespraak van de voorzitter van de EI&V, Maurice van Stiphout. De RIKZ.Z dankt van harte iedereen die aan de … Lees verder Officieel samenwerkingsakkoord LBV met Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Aanleg werfreserve voor het ambt inspecteur-adviseur NCZ (verder toegelicht)

De RIKZ.Z legt een werfreserve aan voor de inspectieambten NCZ voor de verschillende onderwijsniveaus.  Op 4 februari verscheen in het Belgisch Staatsblad de oproep tot kandidatuurstelling. De gepubliceerde oproep vindt u hier terug. Let : uiterlijke datum voor kandidatuurstelling werd oorspronkelijk vastgelegd op donderdag 25 februari, maar wordt verlegd naar woensdag 3 maart (!)  De (eliminerende) proeven die voorafgaan aan het onderhoud met de adviescommissie … Lees verder Aanleg werfreserve voor het ambt inspecteur-adviseur NCZ (verder toegelicht)