PERSBERICHT: GEEN INKRIMPING LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

Langs informele weg vernemen wij dat op de onderhandelingstafel voor de nieuwe Vlaamse regering het voorstel ligt om de levensbeschouwelijke vakken te reduceren van 2 lesuren naar 1 lesuur per week. Dit verontrust de vrijzinnige gemeenschap. De huidige organisatiestructuur van de levensbeschouwelijke vakken zet in op de ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke identiteit én op dialoog en samenwerking met de anderen. Sinds 2012 werd dit in … Lees verder PERSBERICHT: GEEN INKRIMPING LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

Wijziging in inspectiecorps NCZ per 1 september 2019

Als gevolg van de pensionering van mevrouw Martine Konings en de heer Frank Stappaerts, respectievelijk inspecteur-adviseur NCZ Lager Onderwijs en inspecteur-adviseur NCZ Secundair Onderwijs, graag uw aandacht voor de volgende wijzigingen per 1 september 2019 binnen het inspectieteam NCZ : De heer Jan Van Vaek, inspecteur-adviseur Secundair Onderwijs, volgt Frank Stappaerts op als inspecteur coördinator; Mevrouw Inge Vrijdags volgt Martine Konings op als inspecteur-adviseur Lager … Lees verder Wijziging in inspectiecorps NCZ per 1 september 2019

Hebben ze zin?

Naar aanleiding van de studiedag Hebben ze zin? werd in de reeks Kruispunten van de Sociale Wetenschappen (een uitgave bij Garant), een congresbundel gepubliceerd onder redactie van Christian Van Kerckhove, Katrien De Maegd, Frank Stappaerts, Papatya Dalkiran en Joris Van Poucke. Het boek bundelt een aantal bijdragen vanuit de voorname maar vaak in het publieke debat ondervertegenwoordigde actoren uit het onderwijsveld van de levensbeschouwelijke vakken. Voor … Lees verder Hebben ze zin?

Opiniestuk: De brugfuncties van de levensbeschouwelijke vakken (Mark Saey)

Recent verscheen van de hand van Mark Saey het artikel ‘De brugfuncties van de levensbeschouwelijke vakken’, als antwoord op het algemeen bekende LEF-voorstel van Patrick Loobuyck. Volgens Mark Saey biedt het levensbeschouwelijk onderricht in Vlaanderen zoals het zich in de laatste jaren ontwikkelt, mooie kansen voor het vakoverschrijdende projectonderwijs dat nodig is voor wereldburgerschap op de brede school. Mark Saey is lector wereldburgerschap en niet-confessionele … Lees verder Opiniestuk: De brugfuncties van de levensbeschouwelijke vakken (Mark Saey)

RIBZ wordt RIKZ.Z met de nadruk op zorg voor Kwaliteit.

Na 25 jaar bestaan als de erkende vereniging voor het vak Niet-Confessionele Zedenleer, heeft UVV/deMens.Nu de beslissing genomen om de RIBZ van een nieuw élan te voorzien en per 1 januari 2019 de inspectie & begeleiding van het vak NCZ te laten verdergaan onder een nieuwe vzw-structuur. De officiële opvolger van de RIBZ, bekrachtigd door het ministerieel besluit d.d. 24/12/18, kreeg de benaming de ‘Raad … Lees verder RIBZ wordt RIKZ.Z met de nadruk op zorg voor Kwaliteit.

Educatieve spelmaterialen als troeven voor interlevensbeschouwelijke dialoog

Vanuit de lerarenopleidingen NCZ werden 2 bordspelen ontwikkeld om met leerlingen aan de slag te gaan rond interlevensbeschouwelijke dialoog: ‘Collage Kampung’ en ‘Overleven op Overtuigingseiland’.  Lees hier het opzet van de spelen . De spelen werden bedacht vanuit de vakdidactiek wijsbegeerte-moraalwetenschappen van de UGent en in de lerarenopleidingen van HoGent en Artesis-Plantijn. Het werd in productie gebracht door de v.z.w. ‘De Aanstokerij’ met de financiële steun van … Lees verder Educatieve spelmaterialen als troeven voor interlevensbeschouwelijke dialoog