Secundair lager onderwijs

Geïntegreerde lerarenopleiding

De opleiding leraar NCZ (geaggregeerde SO, groep 1) is bedoeld voor het secundair onderwijs 1ste en 2de graad ASO en TSO en 1ste, 2de en 3de graad BSO. De leraar behaalt na drie jaar, de graad van ‘Bachelor in het onderwijs S.O.’ (de vroegere titel ‘regent’). De toekomstige bachelor kiest voor twee vakken waarvoor hij/zij onderwijsbevoegdheid verwerft. Uiteraard is een van die opleidingseenheden (vakken met onderwijsbevoegdheid), het vak NCZ. De meeste hogescholen bieden een groot gamma aan combinatiemogelijkheden aan.

De volgende Hogescholen bieden de opleiding aan:

ARTESIS PLANTIJN, Hogeschool Antwerpen
Corinne Leys – 0476/ 20 74 21 – corinne.leys@artesis.be
naar de website


ERASMUS, Hogeschool Jette
Hilde Giedts – 0496/ 31 79 64 – hilde.giedts@ehb.be
naar de website


HoGent, Hogeschool Gent
Steven Mortier – 09/ 236 22 18 – steven.mortier@hogent.be
naar de website


HOWEST, Hogeschool West-Vlaanderen
Johan Decroos – 050/ 33 32 68 – johan.decroos@howest.be
naar de website


PXL, Hogeschool Limburg
Jo Dirix – 0485/ 19 96 52 – jo.dirix@gmail.com
naar de website


UC Leuven-Limburg (voorheen Groep-T)
Jan Van Herck – 016/ 37 55 00 – jan.vanherck@ucll.be
naar de website


Postgraduaat moraal en humanistische filosofie

Dit postgraduaat duurt één academiejaar. Het is bedoeld voor kandidaten die reeds over een diploma hoger onderwijs en een pedagogisch diploma (BPB) beschikken. Zij kunnen zich bekwamen in de opdracht van de leerkracht NCZ secundair onderwijs. Het opleidingsonderdeel (OPO) bevat de volgende onderdelen (OLA) : praktische filosofie van het humanisme, humanistische filosofie, levensbeschouwelijke dialoog, vakdidactiek en stage NCZ secundair onderwijs.

Het opleidingsonderdeel geeft onderwijsbevoegdheid voor de eerste en de tweede graad van ASO en TSO. In het BSO heeft men onderwijsbevoegdheid voor de drie graden.

De volgende Hogeschool biedt de opleiding aan:

UC Leuven-Limburg (voorheen Groep-T)
Jan Van Herck – 016/ 37 55 00 – jan.vanherck@ucll.be
naar de website


Toelatingsvoorwaarden voor bachelor NCZ :

Gehomologeerd getuigschrift hoger secundair onderwijs (kan ook behaald worden na BSO mits slagen voor een 7de jaar).

Toelatingsvoorwaarden voor postgraduaat NCZ :

Tenminste professionele bachelor met BPB. Dat betekent dat een academische master met BPB uiteraard ook in aanmerking komt.
meer info