Leraar niet-confessionele zedenleer in het secundair onderwijs worden?

Om leraar NCZ in het secundair onderwijs te worden, volg je een bacheloropleiding of masteropleiding.

Zes hogescholen organiseren een Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs niet-confessionele Zedenleer. In deze bacheloropleiding kiest de student een combinatie met een ander onderwijsvak. Het studietraject telt 180 studiepunten en het diploma geeft je het vereiste bekwaamheidsbewijs voor de 1e en 2e graad ASO en TSO en de 1e , 2e en 3e graad BSO.

De UGent en de V.U.B. organiseren een educatieve master met afstudeerrichting moraalwetenschappen. Dat geeft het vereiste bekwaamheidsbewijs voor 2e en 3e graad A.S.O. en T.SO. en 3e graad B.S.O..

Zij-instromers die reeds een pedagogisch bekwaamheidsbewijs op zak hebben, kunnen op de hogescholen extra onderwijsbevoegdheid voor NCZ behalen in een verkort traject. Dat traject vergt ongeveer 60 studiepunten en genereert het vereiste bekwaamheidsbewijs. Hogeschool UCLL organiseert voor hen een ‘postgraduaat moraal en humanistische filosofie’ van 30 studiepunten, dat een voldoende bekwaamheidsbewijs oplevert.

Zij-instromers met een masterdiploma kunnen op de UGENT of de VUB in verkorte trajecten of schakelprogramma’s onderwijsbevoegdheid voor NCZ behalen. De programmatie en het curriculum zijn afhankelijk van de vooropleiding.

Gebruik deze linken voor meer informatie over de afstudeerrichting aan de UGent en de afstudeerrichting aan de VUB.  

Meer over de bekwaamheidsbewijzen voor secundair vind je op deze link.

Contactgegevens betrokken Hogescholen :

ARTESIS PLANTIJN, Hogeschool Antwerpen

Mark Saey – 0498 79 34 21 – mark.saey@ap.be 
naar de website


ERASMUS, Hogeschool Jette
Geert Teugels – 02/ 899 71 00 – geert.teugels@ehb.be
naar de website


HoGent, Hogeschool Gent
Steven Mortier – 09/ 236 22 18 – steven.mortier@hogent.be
naar de website


HOWEST, Hogeschool West-Vlaanderen
Johan Decroos – 050/ 33 32 68 – johan.decroos@howest.be
naar de website


PXL, Hogeschool Limburg
Miche Tulkens – miche.tulkens@pxl.be
naar de website


UC Leuven-Limburg (voorheen Groep-T)
Jan Van Herck – 016/ 37 55 00 – jan.vanherck@ucll.be
naar de website