Lerarenopleiding

Voor het bekomen van een attest neemt u best contact op met de bevoegde inspecteur-adviseur voor uw provincie en het niveau waarin u les geeft.

Attesten Lager Onderwijs

Andere: ander bekwaamheidsbewijs

Attest voor het bekomen van een ander bekwaamheidsbewijs voor niet-confessionele zedenleer.

De volgende kandidaten komen in aanmerking:

 • Kandidaat moraalwetenschappen uitgereikt door een NC-onderwijsinstelling.
 • Ten minste HOKT (VL) + attest andere voor NCZ.

Opmerking: Kandidaten met een ander bekwaamheidsbewijs kunnen enkel aangesteld worden indien er geen kandidaten zijn met het vereiste of voldoend geachte bekwaamheidsbewijs.

Attesten Secundair Onderwijs

VE: Vereist bekwaamheidsbewijs

Attest voor het bekomen van een vereist bekwaamheidsbewijs voor niet-confessionele zedenleer.

Dit heeft enkel betrekking op het vroegere attest keuzevak zedenleer van een niet-confessionele instelling, uitgeschreven door de hogescholen voor GLSO uitgereikt door een niet-confessionele instelling.

VO: Voldoend geacht bekwaamheidsbewijs

Attest voor het bekomen van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs voor niet-confessionele zedenleer.

De volgende kandidaten komen in aanmerking:

 • Postgraduaat Moraal en morele begeleiding, uitgereikt door de GROEP-T, Hogeschool Leuven;
 • Tenminste HOKT + BPB die NCZ hebben gevolgd in de determinatiegraad SO (de secundaire school schrijft een verklaring die als basis dient voor het te schrijven attest); Wie na SO in HO de mogelijkheid heeft om te kiezen tussen NCZ en een ander LBV verliest zijn recht op VO als een andere keuze dan NCZ wordt gemaakt.
 • GLSO die in een niet-confessionele hogeschool gedurende drie jaar de facultatieve cursus NCZ heeft gevolgd ( de hogeschool schrijft een verklaring die als basis dient voor het schrijven van het attest );
 • Master in de wijsbegeerte uitgereikt door UGent of VUB die tijdens zijn lerarenopleiding aan een niet-confessionele instelling voor tenminste tweederde van zijn stagelessen NCZ heeft gegeven ( de instelling schrijft een verklaring die als basis dient voor het schrijven van het attest );
 • Master + diploma specifieke lerarenopleiding ( GVSO – groep2 ) + specifieke vakdidactiek moraalwetenschappen / niet-confessionele zedenleer aan UGent of VUB en stagelessen NCZ;
 • Tenminste HOKT + BPB die drie schooljaren een attest voor het verkrijgen van een bekwaamheidsbewijs andere heeft gekregen en een goed inspectieverslag.

Andere: ander bekwaamheidsbewijs

Attest voor het bekomen van een ander bekwaamheidsbewijs voor niet-confessionele zedenleer

De volgende kandidaten komen in aanmerking:

 • Tenminste HOKT + BPB die niet de cursus NCZ in het SO heeft gevolgd;
 • Tenminste HOKT + BPB van wie het basisdiploma (HOKT) niet door een niet-confessionele instelling is uitgereikt.

Deze kandidaten kunnen na drie schooljaren NCZ te hebben gegeven en een goed inspectieverslag een attest voor het bekomen van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs krijgen.

 • Tenminste HOKT uitgereikt door een niet-confessionele instelling en NCZ gevolgd in de determinatiegraad SO
 • Licentiaat moraalwetenschappen

Deze kandidaten kunnen pas naar een andere categorie overgaan na het behalen van een pedagogisch diploma.

Opmerking met betrekking tot de rangschikking

Vereist bekwaamheidsbewijs krijgt voorrang bij de aanstelling. Hoewel de GLSO met keuze NCZ altijd een VE heeft, zal de inspectie rekening houden met de keuze voor uitdieping NCZ.

Voldoend geacht bekwaamheidsbewijs: Hoewel de GLSO die in een niet-confessionele hogeschool kiezen voor de facultatieve cursus NCZ een VO hebben, zal indien de hogeschool laat kiezen tussen 90 en 120 minuten de inspectie daar rekening mee houden.

Andere: Kunnen enkel worden aangesteld indien er geen kandidaten zijn met vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs.