Privacyverklaring

Bij de behandeling van persoonlijke data houdt de RIKZ.Z zich aan het volgend principe:

De verstrekte persoonsgegevens dienen enkel en alleen voor de uitvoering van de opdrachten, zoals toegekend op basis van het decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken en voorzien in de decreten rechtspositie van toepassing op de leerkrachten levensbeschouwelijk onderricht. Voor de voorwaarden aangaande de bewaring en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring zoals beschikbaar op de website van UVV/deMens.nu, zie https://demens.nu/privacy/ geldig op 15/01/2019.