Moraalwetenschappen UGent – VUB

Heb je belangstelling voor het beroep van leraar niet-confessionele zedenleer in het Hoger Secundair Onderwijs, dan kan de Opleiding Moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent of aan de Vrije Universiteit Brussel aanvangen en na je master gaan voor de onderwijsbevoegdheid NCZ via een aanvullende opleiding.

Van de beginnende studenten Moraalwetenschappen wordt verwacht dat zij geïnteresseerd zijn in de morele problemen van de hedendaagse wereld. Tijdens de lessen NCZ komen die problemen immers centraal te staan en worden zij interactief besproken.

De leerkracht NCZ – moraalwetenschapper beschikt door zijn opleiding over een bagage aan kennis van de ethische theorieën, praktische vaardigheden om te dialogeren en te argumenteren, en humane houdingen als openheid en luisterbereidheid om deze problematieken met de leerlingen en binnen hun leefwereld te onderzoeken en uit te klaren.

Opleidingsinstituten

UGENT – Universiteit Gent

Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Educatieve master Cultuurwetenschappen, afstudeerrichtingen wijsbegeerte en moraalwetenschappen

(ook mogelijk in verkort traject)


VUB – Vrije Universiteit Brussel

Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Educatieve master Departement MILO

Afstudeerrichtingen wijsbegeerte + moraalwetenschappen & humanistiek

(ook mogelijk in verkort traject)