Secundair hoger onderwijs

Profiel leraar NCZ hoger secundair onderwijs

Leerlingen die in hun laatste jaar belangstelling hebben voor het beroep van leraar niet-confessionele zedenleer in het Hoger Secundair Onderwijs kunnen de Opleiding Moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent of aan de Vrije Universiteit Brussel volgen. Van de beginnende studenten wordt verwacht dat zij geïnteresseerd zijn in de morele problemen van de hedendaagse wereld. Tijdens de lessen NCZ komen die problemen immers centraal te staan en worden zij interactief besproken.

Meer en meer leven we in een samenleving van mensen met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Het is de vraag hoe het opvoedkundig project van NCZ kan bijdragen tot de humanisering van deze multiculturele samenleving. Naast deze samenlevingsthematiek staan we voor de morele uitdagingen van de biomedische wetenschappen en de moderne geneeskunde. De morele aspecten van de zwangerschapsafbreking, euthanasie, kunstmatige bevruchting en genetische therapie worden in de universitaire opleidingen op een wetenschappelijk onderbouwde wijze behandeld. Verder hebben de studenten Moraalwetenschappen belangstelling voor de morele implicaties van de mondialisering en globalisering, het wegvallen van de grenzen op het terrein van de politiek, de economie en de communicatie. Door deze ontwikkelingen krijgen de mensen als burgers meer en meer het gevoel niet te kunnen participeren aan de publieke zaak, en wordt de sociale kloof tussen rijk en arm alsmaar groter. Hoewel we meer en meer met elkaar communiceren dankzij het internet, kunnen we ons afvragen of daarmee het morele verstaan van elkaar als andere(n) ook wordt bevorderd?

De leraar NCZ beschikt door zijn opleiding over een bagage aan kennis van de ethische theorie├źn, praktische vaardigheden om te dialogeren en te argumenteren, en humane houdingen als openheid en luisterbereidheid om deze problematieken met de leerlingen en binnen hun leefwereld te onderzoeken en uit te klaren.

Toelatingsvoorwaarden

  • Master in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
  • Bachelor in de Wijsbegeerte of Moraalwetenschappen, op voorwaarde dat zij de masteropleiding ook effectief aanvatten

Vereiste

Moraalwetenschappen / Wijsbegeerte + BPB

(vakdidactiek moraalwetenschappen)

Educatieve master – vakdidactiek moraalwetenschappen

(vanaf academiejaar 2022 – 2023)

Opleidingsinstituten

UGENT – Universiteit Gent

Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Specifieke Lerarenopleiding in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen

(uitdovend)

Vanaf academiejaar 2019 – 2020 :

Educatieve master Cultuurwetenschappen, afstudeerrichtingen wijsbegeerte en moraalwetenschappen

(ook mogelijk in verkort traject)


VUB – Vrije Universiteit Brussel

Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Specifieke Lerarenopleiding in de niet-confessionele zedenleer en filosofie

(uitdovend)

Vanaf academiejaar 2019 – 2020 :

Educatieve master Departement IDLO

Afstudeerrichtingen wijsbegeerte + moraalwetenschappen & humanistiek

(ook mogelijk in verkort traject)