Interlevensbeschouwelijke competenties

Wie meer te weten wil komen over de Interlevensbeschouwelijke Competenties (ILC) vindt het operationele kader terug in in dit document, opgesteld door de commissie levensbeschouwelijke vakken.

De initiatieven en proefprojecten vanuit de inspectie en begeleiding van de verschillende levensbeschouwelijke vakken, kan u opvolgen via de website van ILCoS (ILC’s op school – voorheen het Nascholingsinstituut).

In het actualiteitendebat over de aanpak van ‘het gewelddadige radicalisme’ in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 14 januari 2015, werden de ILC door de minister van Onderwijs & Vorming Hilde Crevits vermeld in het kader van de deradicalisering van, voor extremisme vatbare jongeren. Voor het verslag van de vergadering klikt u hier op het woordelijk verslag.

Bij wijze van een korte terugblik : op vrijdag 27 september 2013 werden de ILC op initiatief van de toenmalig minister van Onderwijs & Vorming Pascal Smet, officieel voorgesteld in het Vlaams Parlement. Na de voorstelling werd ook een engagementsverklaring ondertekend door alle erkende instanties van de Levensbeschouwelijke Vakken, waaronder RIBZ vzw, de toenmalige erkende vereniging voor het vak NCZ.