Leerplannen

Een leerplan NCZ is geen minimum en geen maximum. Niettemin is het niet iets dat de leerkracht zo maar naast zich neer kan leggen, mits hier en daar een kleinigheid uit te pikken. De bedoeling van de leerplannen mag daarbij niet uit het oog worden verloren, met name :

  1. zorgen voor een zinvol geheel, lopende over 12 jaar;
  2. het overal aan bod laten komen van een aantal essentiële doeleinden;
  3. rekening houden met de specifieke behoeften en bekwaamheden van leerlingen en leerkrachten.

BELANGRIJK: de INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE COMPETENTIES voor de levensbeschouwelijke vakken

Dit document dient als addendum te worden gezien bij de leerplannen NCZ. De interlevensbeschouwelijke competenties worden onderschreven door alle erkende instanties en vereniging van de levensbeschouwelijke vakken en vormen een kader voor de interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) en het interlevensbeschouwelijk samenleven (ILS). De inspecteurs-adviseurs NCZ zullen hierover duiding geven en de achtergrond toelichten via hun pedagogische studiedagen.