Leerplannen per onderwijsniveau

Hieronder vind je de leerplannen NCZ (versie schooljaar 2017 – 2018) :

Printversie (PDF):

Wat de leerplannen buitengewoon onderwijs betreft dient de leermeester/leraar NCZ aansluiting te zoeken met de leerplannen BaO ofwel de leerplannen SO, afhankelijk van de opleidingsvorm, de hulpvraag en de leeftijd van de doelgroep.

Het buitengewoon basisonderwijs doet beroep op de leerplannen gewoon basisonderwijs en bepaalt de leerinhouden aansluitend bij de leermogelijkheden van de doelgroep. Voor leerlingen type 2 zie opleidingsvorm 1 verder in deze tekst.

Het buitengewoon secundair onderwijs zal afhankelijk van de opleidingsvorm, de mogelijkheden van de groep binnen deze opleidingsvorm aansluiting zoeken bij ofwel het leerplan basisonderwijs, ofwel bij de leerplannen secundair onderwijs.

Opleidingsvorm 1: binnen deze doelgroep zal de hulpvraag van de leerling primeren. Deze kan gaan van het ontwikkelen van zelfredzaamheid en eenvoudige doelen uit het leerplan basisonderwijs. Vaak primeert het welbevinden van en de zorg voor de leerlingen.

Opleidingsvorm 2: afhankelijk van het leervermogen van de leerlingengroep wordt vaak gewerkt met het leerplan basisonderwijs. Voor de oudere leerlingen kan soms een leerplan SO eerste graad gehanteerd.

Opleidingsvorm 3: Voor de jongere leerlingen kan de leerkracht aansluiten bij het leerplan basisonderwijs om vervolgens de leerplannen (vaak beroepssecundair onderwijs) te hanteren.

Opleidingsvorm 4: Hier worden de respectievelijke leerplannen secundair onderwijs gebruikt, ASO, TSO, BSO.

Er is geen strikte opdeling. Dit laat de leerkracht toe het leeraanbod optimaal af te stemmen op zijn/haar leergroepen. Meerdere leerkrachten werken aan de hand van individuele handelingsplanning en handelingsplanning per pedagogische eenheid.

Voor de lessen NCZ in het kunstsecundair onderwijs wordt aansluiting gezocht bij de leerplannen van het ASO.