Visie op Lentefeest / Feest Vrijzinnige Jeugd

Vrijzinnigen staan op hun individualiteit. Sommigen onder hen hebben geen enkele behoefte aan specifieke feesten of rituelen; anderen beschouwen dit wel als een noodzaak. Voor deze tweede categorie, waar wij een belangrijk deel van de ouders van onze leerlingen bijrekenen, moet er een invulling gegeven worden aan hun wens om vrijzinnige mijlpalen voor hun kinderen uit te zetten.

De leermeesters NCZ hebben dus te maken met de feesten voor kinderen van de lagere school. Het Lentefeest en het Feest van de Vrijzinnige Jeugd moeten in de eerste plaats beschouwd worden als overgangsrituelen. Dergelijke rituelen zijn van elke cultuur en van alle tijden. Het is dus logisch dat een groot aantal vrijzinnigen de wens uitdrukt dat er voor hun kind een passend feest georganiseerd wordt.

Dan komen de vragen : hoe, wat, waar, wanneer, met wie, op welke wijze, enz…

Het is zeker niet de taak van de inspectie om hier dwingende richtlijnen op te stellen, maar het is wel een onderdeel van onze opdracht van begeleider om de leerkrachten te wijzen op de noodzaak en het belang van deze feesten en om hen te laten nadenken over de verschillende mogelijkheden inzake de organisatie.

Volgende zaken kunnen hier in overweging genomen worden :

Moet het Lentefeest of het Feest van de Vrijzinnige Jeugd

  • eerder traditioneel zijn of liever modern ?
  • met een maaltijd of enkel met een receptie verlopen ?
  • georganiseerd worden met een belangrijke inbreng van de deelnemers of ligt de nadruk eerder op een optreden van buitenstaanders ?
  • een officieel karakter hebben met een ontvangst op het gemeentehuis of beperken wij ons tot een feest in een zaal ?
  • ernstig of eerder speels verlopen ?
  • gebonden zijn aan een bepaald thema ?
  • duidelijk verwijzen naar de vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing ?
  • ook in het teken staan van dankbaarheid naar de ouders toe ?

Voor ons is het duidelijk dat het echte feesten moeten zijn, waarbij de gevierden centraal staan. Hoe alles verloopt, is de verantwoordelijkheid van de organisatoren. Een gezonde mix van ernst en vrolijkheid zullen ongetwijfeld het beste recept zijn voor een geslaagd feest.

De inbreng van de leerkrachten NCZ is van vitaal belang voor de goede organisatie van deze feesten. Zij hebben het direct contact met de leerlingen en zij kunnen gemakkelijk de ouders bereiken. De functie van leermeester NCZ vereist een engagement naar de cursus en ook naar de levensbeschouwing van het vrijzinnig humanisme toe. Aangezien het Lentefeest en het Feest van de Vrijzinnige Jeugd in belangrijke mate bijdragen tot de uitstraling van de cursus NCZ verwacht de inspectie een enthousiaste inzet en een grote bereidheid tot medewerking van alle betrokkenen.